Home
Diensten
Tolken & Vertalen
Notariële vertaling
Complimententuin
Workshop
Aanvraag Workshop
Prijslijst Brochure
Contactformulier
Contact
Sitemap

 

 Ik geef een workshop die er op gericht is, via de zogenaamde SMART methode om ouders te leren complimenten te geven en hoe hier gericht mee te werken. De cursus is gericht op alle ouders, ongeacht afkomst.

 

De workshop bestaat uit 4 onderdelen;

 

  1. Inleiding. Hierin wordt het belang van complimenten geven en ontvangen  duidelijk uitgelegd.
  2.  Leerdoelen vaststellen
  3. Gezamelijk opdrachten uitvoeren
  4. Opdrachten voor de ouders onderling.

 

Doel : Door middel van het geven van complimenten en het prijzen wordt het kind aangemoedigd om positief gedrag te laten zien en dit voort te zetten. Aan ouders laten inzien het belang van complimenten. De ouders leren om complimenten te geven en duidelijk maken wat voor effect dit op de kinderen heeft en daarnaast laten zien dat het zelfvertrouwen van kinderen gaat toenemen.

 

Specifiek: Ouders leren bij het gewenst gedrag het kind helder en duidelijk complimenten te geven. Ouders leren dit te doen zonder te overdrijven en te laten blijken dat zij het ook echt menen.

 

Meetbaar: Binnen een paar weken voelbare veranderingen en binnen drie maanden het gewenste gedrag.

 

Aanvaardbaar : Op het juiste moment en zonder te overdrijven worden de complimenten aanvaard door degene die geeft en door degene die ontvangt.

 

Realiseerbaar of realistisch: de gestelde doelen moeten kunnen gehaald worden, de lat niet te hoog - maar ook niet te laag - leggen en de ouders moeten er vat op hebben. De ouders kunnen dit bereiken met aanvaardbare inspanningen.

 

Tijdsgebonden: De ouders kunnen de termijn vermelden waarop het gewenste resultaat moet worden bereikt.  

 

De cursus wordt op een speelse wijze met veel voorbeelden gegeven zodat de leerstof goed opgenomen kan worden en ouders direct aan de slag kunnen. Er zal ook voldoende tijd worden gegeven voor het stellen van vragen.

 

Workshop:

De cursus zal ongeveer twee uren duren.

Via het aanvraagformulier  Workshop kunt u nadere informatie opvragen of aangeven dat u de workshop wil aanvragen.