Home
Diensten
Tolken & Vertalen
Notariële vertaling
Nationaal Erfrecht
Internt. Erfrecht
Contactformulier
Complimententuin
Contact
Sitemap

 

 

“ Isviçreli bir adam vefat etmeden önce 8 yıl Hollanda’da ikamet etmiştir. Mirasının bölünülmesi konusunda hukuk seçeneği yapmamıştır. Mal varlığının miras intikalinde hangi miras hukuk’u geçerlidir

 

ÜÇÜNÇÜ ANA KURAL       

 

Üçüncü kural bilinen ikametgah yeriniz sahibi olduğunuz ülkenin tabiiyetiyle aynı değilse Bunun ikinci ana kuralla farkı ikametgȃh süresidir.

“ Fransız bir bayan Paristen evlendikten sonra Hollandalı olan eşiyle beraber Hollanda’da ikamet etmeye başlar. 4 sene sonra bir kaza’da hayatını kaybeder. Bu bayan mal varlığının bölünmesinde hukuk seçimi yapmamıştır. Mal varlığının miras intikalinde hangi miras hukuk’u geçerlidir?

 

ISTISNALAR

 

Hukuk seçeneği Yapılmamışsa ana kurallarda belirtilen hususlar mirasın intikalinde hangi miras hukuk’unun uygulanacağını belirtir.

Birinci ana kural istisna dışıdır. Ikinci ve üçünü ana kuralarda bazen istisnalar uygulanabilir. Bir ülkeyle olan bağınız ana kurallarda belirtilen bir ülkeden daha fazlaysa. Bu ekonomik, sosyal ve duygusal bağ olabilir. Yanlız bu bağın çok kuvvetli olması gerekir.

Ana kurallardaki hususlarınmı yoksa istisnalarınmı uygulanacağı miras intikal’erinde somut durumların değerlendirilmesi gerekir, Iki oluşan durum birbirine benzemez.

 

“ 25 Yaşındaki Hollanda’lı bir bayan çalıştığı bir Hollanda bankasından 4 seneliğine gecici olarak Portekiz’e gönderilir. Bayan her ay uzun bir hafta sonunu Hollanda’da geçirir. Hollanda’ya ileride dönüş yapacağından bir ev satın alır. Ileride Hollanda’ya geri dönmek şartıyla Portekizdeki kontratı iki sene daha uzatılır. Portekiz’de aniden beş bucuk sene çalıştıktan sonra vefat eder. Bayan mirasın intikali için huku seçimi yapmamıştır. Mal varlığının miras intikalinde hangi miras hukuk’u geçerlidir?

 

SEÇENEKLER

 

Antlaşma istediğiniz herhangi bir hukuk’u seçmenize izin vermez. Sadece bağınızın bulunduğu bir ülkenin hukuk’unu seçebilirsiniz. Hukuk seçimi aşağıda belirtilen hususlarda yapılırsa etkileri olur.:

-Bir ülkenin hukuk seçeneği yaptığınız an o ülkenin tabiiyetinden olmak

-Vefatınızda o ülkenin tabiiyetinden olmak

-Bir ülkenin hukuk’ununu seçtiğinizde o ülkede bilinen ikamet yerinizin bulunması

-Vefatınızda o ülkede bilinen ikamet yerinizin bulunması

Bu belirtilen dört şartan birine uymak yeterlidir.

 

YASAL VÂRISCILER VE HUKUK SEÇIMI

 

Isterseniz vȃrislerinizi belirlemeden hukuk seçimini yapabilirsiniz. Bu seçimle bir ülkenin hukuk’unun uygulanmasını talep edebilirsiniz. Bu seçimle o ülkenin hukuk’u sizin yasal vârislerinizi belirler. 

 

“ Alman vatandaşı bir şahıs Hollanda’da beş seneden fazla ikamet etmektedir. Bu şahıs mirasının intikalinde Hollanda hukuk’unun uygulanmasını istememektedir. Isteği Mirasının taksiminde ve vȃris’cilerinin belirlenmesinde Alman hukuk’un uygulanmasıdır. Bu şahıs Hollanda’da bir noterde vâris’cilerini belirlemeden sadece Hukuk seçimini yaptığı bir vasiyetnȃme düzenletirebilirmi

Terug