Home
Diensten
Tolken & Vertalen
Notariële vertaling
Nationaal Erfrecht
Internt. Erfrecht
Contactformulier
Complimententuin
Contact
Sitemap

 

    

 

                             TSF DANIŞMA VE TERCÜMANLIK BÜROSU

 

Sayın müşterilerimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek için miras hukuk’unu sizler için tercüme ettim. Aşağıda broşürümün özetini okuyabilirsiniz.

                                 

                                               MIRAS HUKUKU

 

                               Vasiyetnȃme’mi nasıl düzenleyebilirim?

 

Bu broşürde miras ve miras hukuk’uyla ilgili bilgileri okuyabilirsiniz

Geride bıraktığım mirasıma ne olur?

Kanuna göre mirascılar ----   Vasiyetnȃme’ me göre mirascılar

 

Vasiyetnȃme “Düzenlemelimi – Düzenlememelimi”?

Vasiyetnamemi  değiştirebilirmiyim --- Mirascılarım benim vasiyetname düzenlediğimi nasıl bilecekler ---            Verasetname mecburimi                                                                             

 

Vasiyetnamenin içeriği?

Mirascıları belirleme --- Bir kişiyi mirastan mahrum bırakmak --- Bir kişiyi mirasın dışında bırakmak --- Tayin edeceğiniz tenfiz memurunun miras işlemlerini sonuçlandırması Gayrimenkul ve paranızı üçüncü bir şahıs veya kuruma miras bırakma         --- Intifa hakkının düzenlenmesi --- Yönetici bir kişinin tayini --- Vasi belirlemek                                    

 

Bir kişiyi mirastan mahrum bırakma?     

Mahrum bırakma sebebleri    --- Eşinize uygun bakım --- Çoçuklarınızın (torunlarınızın) hakları, kanuna uygunluğu                                              

 

Evlilik veya evlenmeden beraber yaşamanın arasındaki farklar?

Ben partner’ımla beraber yaşıyorum --- Ben resmi kayıtlı olarak partner’ımla beraber yaşıyorum --- Ben evliyim                                                                                                         

 

El yazısıyla vasiyetnȃme belgesi

 

Mal vasiyetnȃmesi­? El yazısıyla kaleme alınmış vasiyet belgesi

 

Intifa hakkı ne demektir?

 

Çocuklarım için vasiyi nasıl tayin ederim?

 

Yönetici tayini?

 

 

Benim mirasım ne olacak?

Vefat ettiğinizde mal varlığından dolayı mirasınız veya borçunuz olabilir. Mal varlığınız mirascılar arasında taksim edilir. Mirascılarınız sizin veya kanun tarafından belirlenir.

 

 

 Kanuna göre mirascılarınız.

Kanun, mirascılarınızı kan hısmına göre dörde ayırır. Birinci grup kendi eşiniz ve çocuklarınız. Dördüncü grup büyük dede ve ebe ve onlardan doğan nesil. Gruplar birbirlerini                                  

 

 

 

Verder